Vem kan påverka?

Vad innebär ”undervisningsbart skick” och vad gör vi när våra elever kommer till skolan med en ryggsäck av försvårande omständigheter?

Locus of control handlar om var vi lägger makten att påverka. Det kan ses som ett personlighetsdrag hos individen. Ett över tid och situation relativt stabilt sätt att tolka och hantera sin verklighet där ett internt locus of control innebär att du tillskriver dig själv makten att påverka, medan ett externt locus tenderar att lämna dig som offer för omständigheter utanför din kontroll. Såväl positiva som negativa händelser tolkas ur detta perspektiv och även om externt (yttre) locus of control vid första anblick kan vara att föredra vid negativa händelser (det var inte på grund av mig) är det samtidigt vanskligt. När jag insjuknade i tjugoårsåldern (se tidigare inlägg) var det något som de facto drabbade mig; jag har inte själv kunnat påverka mina gener och än så länge har ingen läkare kunnat påvisa någon miljöfaktor som jag själv orsakat eller kunnat undvika. Men det drabbade mig på ett mer genomgripande sätt än så genom hur jag avskrev mig makten att påverka min nya situation. För även om mycket i våra liv styrs av faktorer utanför oss själva är det viktigt att hålla fast vid det vi faktiskt kan påverka. Oftast är det mer än vi tror. Och ibland är det något helt annat än det vi stångar oss blodiga med i våra försök att förändra.

Mitt verksamhetsområde är i huvudsak skolutveckling och barn- och elevhälsa och det har knappast undgått någon de utmaningar skolan står inför idag i takt med stora förändringar på samhällsnivå. Jag möter organisationer och yrkesverksamma som har eller är på väg att tappa sin känsla av kontroll. Det märks i deras beskrivningar av hur de pressas från alla håll och där själva förutsättningarna för deras verksamhet har kantrat. Att man i det läget försöker pressa tillbaka och skapa handlingsutrymme genom att uppvakta angränsande verksamheter, politiker eller lokaltidningar kan ses som ett sätt att skapa kontroll och försöka påverka. Ett sätt att få andra att ta, eller ta tillbaka, sitt ansvar. Dock kan vi aldrig styra över andra och det enda vi kan ta ansvar för är vårt eget agerande. Det gäller även i makt-obalanserade förhållanden såsom lärare-elev, chef-anställd eller förälder-barn. Vi bör akta oss för att tappa sikte på det vi faktiskt kan påverka. Hur vi förhåller oss till problem som förändrade förutsättningar och spelregler är en viktig del i hur väl vi kommer att lyckas. Med ett inre kontrollfokus tar vi ansvar för vår del i processen och agerar utifrån det.

Men det är tyvärr inte tillräckligt. Med eller utan syfte eller mening påverkar vi alla vår omgivning hela tiden. För att verkligen kunna påverka i önskad riktning behövs så mycket mer. Men mer om det en annan gång.

Lämna ett svar till казино вулкан игровые автоматы бесплатно онлайн Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *